Werkwijze

 

In deze praktijk worden de methodieken van het Maatschappelijk Werk  gehanteerd, waaronder o.a. Counseling *1, aangevuld met onder andere

“The Work” © van Byron Katie *3,

elementen uit NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren),

de Rationele Emotieve Therapie (R.E.T.)*2.

Het zogenoemde “Vernieuwend Denken” loopt als een rode draad door alle mogelijkheden in deze praktijk.

 

Mijn deskundigheid en professie als Maatschappelijk Werker is de basis van waaruit ik werk, met daarin verweven mijn liefde voor al wat is. 

Ik werk zowel met groepen als in individuele sessies.

Iedere sessie wordt voorafgegaan door een voorbereiding op 2 niveaus;

  1. Vanuit de deskundigheid en professionaliteit van maatschappelijk werk, mental coaching, counseling.
  2. Vanuit spiritualiteit. Dit betekent, dat vóórdat de client aanwezig is, de praktijkruimte wordt gezuiverd van energieën die het hoogste goed van de client niet ten goede komen en gevuld worden met energieën die het hoogste goed van de aanwezigen dient. Ook wordt er Shamballa gestuurd naar de sessie en naar het functioneren van de hulpverlener.

De ervaring heeft geleerd, dat de voorbereiding op spiritueel niveau een grote toegevoegde waarde heeft voor de effectiviteit van de hulpverlening en het werken met en voor mensen.

 

De eerste sessie is een intake. Hierin maken we kennis met elkaar en formuleren we samen een hulpvraag.

Als er een klik is én de hulpvraag past in het aanbod van de praktijk, wordt er een schatting gemaakt van het aantal sessies die er zeer waarschijnlijk nodig zijn en wordt er informatie gegeven over de vorm van de  werkwijze.

 

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op middels het contactformulier op de contactpagina.

U ben van harte welkom.

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________

 

*1) Counseling heeft feitelijk één kerntaak; psychosociale hulpverlening. Deze zorg is erg op het individu en diens beleving gericht.

Het gaat bij counseling dan ook om

  • het verkrijgen van inzichten in het eigen denken, voelen, handelen en beleven
  • optimaal benutten van (tot nu toe) ongebruikte of in mindere mate gebruikte mogelijkheden
  • ontwikkelen van kennis en vaardigheden om het functioneren te verbeteren

     Counseling is dan ook precies passend in deze praktijk en in de visie van Het Vernieuwend Denken.

*2 ) Op onderstaande wijsheid van de Griekse wijsgeer Epictetus is de essentie van de R.E.T. gebaseerd:

 

“Het zijn niet de problemen zelf die het ons zo moeilijk maken,

maar de manier waarop we tegen deze problemen aankijken.

 

*3)

Je wordt met jezelf wakker.

Je bent met jezelf geboren.

Je houdt van je lievelingseten en je favoriete film.

Jij bent degene met wie je gaat slapen.

Je kunt beter eerst gaan houden van degene met wie je bent – jijzelf.

 

Byron Katie*3

Uit de dvd Loving the one you’r  with