Alida Postema-Buis met een luisterend oor en hart geboren en getogen in Groningen

 

 

 

 

Alida Postema-Buis

met een luisterend oor en voelend hart

geboren en getogen in Groningen

 

"Make the best of it!

Develop yourself!"

 


 

Als klein, blij meisje werd mij geleerd, dat Liefde het voornaamste is in het leven. Dat heeft gemaakt, dat ik altijd op zoek ben geweest naar wat Liefde dan eigenlijk is. Ik heb het altijd belangrijk gevonden, dat mensen tevreden(er), blij(er) en gelukkig(er) kunnen zijn. Dat ik dat zelf vanaf mijn tienerjaren vaak niet was, maakt dat ik mensen kan begrijpen die zich niet lekker in hun vel voelen en er naar verlangen wél een bepaalde mate van geluk te be-leven. Zolang ik mij kan herinneren, heb ik een steunend contact met “het Hogere.”

Als aanstaande en jonge moeder volgde ik cursussen ontwikkelingspsychologie om aan mijn verlangen tegemoet te komen om meer over de bewegingen van de menselijke psyche te leren (begrijpen). Dat was de eerste stap op weg naar kennis op dat gebied.

Na een huwelijk waarin ik mij ongelukkig voelde, besloot ik te gaan studeren. Een nieuwe start die is uitgemond in het oprichten van de praktijk Wezenlijk Contact in 2004 en die in november 2018, na bijna 15 jaar, een verfrissende verandering ondergaat. 

De praktijk en Alida zijn gegroeid en hebben zich ontwikkeld tot aan hier en nu.

Daarmee verandert het aanbod en de naam van de praktijk. 

Daar hoort ook een vernieuwde website bij waar momenteel vorm aan gegeven wordt.

Nog steeds is wezenlijk contact belangrijk in mijn leven en werk. 

 

De nieuwe naam:

 

Postema-Buis

Praktijk

voor

Persoonlijke Groei en Ontwikkeling

naar Kwaliteit van Leven

 

Be Free  Feel Free  Behave Free

 

 

Wezenlijk contact, dáár gaat het nog steeds om. Wezenlijk contact met mijzelf, met de wereld om mij heen, met alles wat ik zie en niet zie maar voel. Wezenlijk contact met u, met uw waarheid, uw schoonheid, uw verhaal en uw kracht en uw zon- en schaduwzijde.

Wanneer iemand contact heeft met haar/zijn pure wezen is contact met anderen gemakkelijk(er). Ik kan een richtingaanwijzer voor u zijn bij uw proces van in contact komen met uw ware prachtige zelf en uw ontwikkeling naar "van jezelf houden."

 

WELKOM!